Registrera ny användare

INFORMATION ANGÅENDE GDPR

Bostads AB Poseidon tillämpar bestämmelserna i GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR syftar till att hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy.

Personuppgiftsansvarig, d v s den som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna är

Bostads AB Poseidon
Angereds Torg 14, 424 21 Angered

I samband med att du registrerar dig som användare i systemet lämnar du uppgift om ditt namn, adress, telefonnummer, titel samt organisationstillhörighet. De av dig lämnade personuppgifterna hanteras i systemet dels för behörighet i systemet, dels för upprättande av diverse adresslistor som rör projekten.

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas hos Bostads AB Poseidon., begäran om registerutdrag. Blankett tillhandahålls av Bostads AB Poseidon.

Upptäcker du att personuppgift är felaktig, t ex felstavat namn, eller önskar närmare information om hur dina personuppgifter används ber vi dig kontakta Bostads AB Poseidon.